Predispitne

/50

CO /15

CE /15

PO /20

Total

Ocena

Gorana Radulović

36

4,5

9,6

12

62,1

7

Milijana

Telebak

38

6

10,5

17

71,5

8

Marina Ratković

41

11,5

12,9

17

82,4

9

Žana Ćetojević

38

6

11

16

71

8