U prvom terminu januarsko-februarskog roka, pismeni dio ispita iz Francuskog jezika 5 položili su:

  1. Dunja Skenderija
  2. Miloš Ratkovac
  3. Teodora Babić
  4. Jovana Gazdić

 

Pismeni dio ispita iz Francuskog jezika 6, 7 i 8 nije položio niko od kandidata.

Studenti mogu da ostvare uvid u radove u utorak 13. februara u sljedećim terminima:

FR5 - 9h30

FR 6 i 7 - 10h15

FR 8 - 11h00