Rezultati kolokvijuma iz Francuske književnosti 6

Rađen 29.01.2018.

Maksimalan broj bodova 20

  1. Oljača Nikolina
  2. Jokić Biljana 18,5
  3. Šobot Viktorija 18,5
  4. Milošević Marina 13 (KNJ5 10)
  5. Pantović Nikolina 12