Rezulati kolokvijuma 

Production écrite /10

Prolaznost od 5,1

Biljana Jokić   9,5

Nikolina Oljača 7,5

Nikolina Pantović  5,5

Aleksandra Jančić 5,1