Rezultati kolokvijuma /25

Viktorija Šobot 20

Biljana Jokić 25

Nikolina Oljača 21

Tijana Bokić 21