KONKURS ZA STIPENDIJU ZA LETNJU ŠKOLU  U FRANCUSKOJ

 

Univerzitet u Poatjeu je odobrio stipendije za studente francuskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta u Banjoj Luci za letnju školu u okviru CAMPUS EUROPEEN Langues et traductions: Francophonie et itinéraires slaves koja će se održati od 18.6. do 27.6.2018. godine u Poatjeu.

 

Iznos stipednije : stipendija iznosi 290e i pokriva :

- predavanja i radionice u okviru Letnje škole;

- troškove smeštaja u studentskom domu;

 - bonove za ručak i večeru u studentskoj menzi u danima  održavanja nastave ;

- kulturne aktivnosti.

Stipendija ne pokriva džeparac ni troškove puta do Francuske.

 

Uslovi za konkurisanje :

Za stipendiju mogu konkurisati svi studenti francuskog jezika i književnosti.

Kriterijumi za dodelu stipendije :

-          prosečna ocena ostvarena u toku studija iz predemta Francuski jezik i Francuska književnost (ovaj kriterijum se neće uzimati u obzir za kandidate 1. godine studija);

-          redovno pohađanje predavanja i vežbi ;

-          aktivno učestvovanje na predavanjama i vežbama;

-          motivacija za učešće u letnjoj školi.

 

Način prijave :

Dostaviti  CV ( Europass) i motivacino pismo mr Jeleni Ristanović, na e-mail : jekar78@yahoo.com

 

Rok za prijavu : 25.10.2017. godine

 Kratak opis sadržaja letnje škole :

Le principal objectif de l’axe Langues, Traduction, Médiation interculturelle franco-slave est d’organiser des cours de l’application linguistique et des cours de traduction du français vers les langues slaves et inversement, ainsi que des cours transversaux de traduction et de traductologie, de littérature et de culture permettant aux étudiants français et internationaux, originaires des pays slaves, de renforcer leurs connaissances linguistiques et littéraires et d’acquérir des compétences dans les domaines de la traduction de l’interprétariat et de la médiation interculturelle.

Formations proposées : russe, ukrainien, polonais, serbo-croate, slovaque, slovène, tchèque, macédonien / français