Zbog bolesti asistentkinje sutrašnje vježbe će biti nadoknađene u terminima po dogovoru sa studentima.

Nastava počev od 9.10. će se odvijati po redovnom rasporedu