Pismeni dio ispita iz Francuskog jezika 5-7 u oktobarskom roku su položili sljedeći kandidati:

Francuski jezik 5

Viktorija Šobot

Tijana Bokić

Francuski jezik 6

Zorana Popović (uslovno)

Francuski jezik 7

Sanja Stajić (uslovno)

Studenti mogu da ostvare uvid u radove u četvrtak, 5. oktobra u 14h.