Oktobarska predavanja i usmeni ispiti iz Francuskog jezika 1-4 kod profesora Verana Stanojevića održaće se 6. i 7. oktobra prema sljedećem rasporedu:

Petak, 6. oktobar

8h30 - Usmeni ispiti

9h30-12h30 - Francuski jezik 1, predavanja za 1. godinu

13h00-16h00 - Francuski jezik 3, predavanja za 2. godinu

Subota, 7. oktobar

9h00-12h00 - Francuski jezik 1, predavanja za 1. godinu

12h30-15h30 - Francuski jezik 3, predavanja za 2. godinu